Skip to main content

Dedikuota programuotojų komanda = IT gamykla. Kas tai? Kam jos reikia? Kokia nauda?

Sėkmės istorija

Dedikuota programuotojų komanda – tai bendradarbiavimo modelis, kai paslaugos teikėjas užsakovui suformuoja kompetentingą IT komandą, kuri ilgam tęstiniam laikotarpiui dedikuojama užsakovo programinei įrangai sukurti ar tobulinti. Dedikuota IT komanda suformuojama, jos nariai – IT specialistai – parenkami atsižvelgiant į užsakovo poreikius, IT projekto keliamus techninius iššūkius.

Dedikuoti IT specialistai, dažniausiai, paslaugas teikia iš paslaugų teikėjo ofiso, rečiau, iš užsakovo. Dedikuota programuotojų komanda yra geriausias sprendimas ilgesniam, dinamiškam IT projektui, kurio reikalavimai nėra iki galo aiškūs. Žinoma tik vizija ir galutinis tikslas.

Vaizdžiai kalbant, dedikuota programuotojų komanda – tai tarsi gamykla, kurios gamybos linijos, konvejeriai ir robotai yra programuotojai, bei kiti IT specialistai. Kaip gamykla paruošiama ir pritaikoma gaminti jūsų produktą, taip ir dedikuota komanda suformuojama atsižvelgiant į IT projekto poreikius ir techninius reikalavimus.

Kas yra dedikuota programuotojų komanda, tarsi ir aišku, bet kodėl verta rinktis tokį bendradarbiavimo modelį? Formuojasi nuomonė, kad tarsi pigiau būtų pasamdyti programuotojus pačiam užsakovui, sukurti jiems darbo vietas ir vystyti savo IT projektą. Pagalvojus, jei jums reikia pagaminti ribotą kiekį produktų, jūs nestatote gamyklos, neperkate ir neįrenginėjate gamybos linijų ir patys nestojate jų valdyti. Abejotina, ar toks sprendimas būtų pats efektyviausias. Kodėl tada kurti savo IT padalinį turi būti efektyvus?

Dedikuotą programuotojų komandą formuoja patirtį turintys IT specialistai. Jiems nereikia mokytis ir bandyti, jie paprastai supranta techninius poreikius, dažnai patys geba diskutuoti techniniais klausimais. Tai specialistai, kurie žino rinką, supranta ko reikia jums dedikuotam IT padaliniui – kaip pritaikyti IT gamyklą jūsų poreikiams. Jūs nedarytis brangiai (laiko ir pinigų prasme) kainuojančių klaidų.

Pagrindiniai dedikuotos programuotojų komandos privalumai:

  • be jau minėtų nereikalingų klaidų išvengimo, dedikuotos IT komandos modelis laidžia planuoti biudžetą ir išlaidas. Jūs tiksliai žinote mėnesio/metų biudžetą. Paprastai biudžetą sudaro komandos narių atlyginimas su visais mokesčiais plius komandos administravimo kaštai, į kuriuos įskaičiuojama darbo aplinkos ir kitos, komandai reikalingos infrastruktūros išlaikymas;
  • galimybė aktyviai dalyvauti dedikuotos komandos darbe – projekto kūrime. Eliminuojamas nesusikalbėjimo efektas. Užsakovas paprastai aktyviai valdo komandos užduotis, jas prioretizuoja, gauna progreso ataskaitas. Nuolat jaučia pulsią ir bet kada gali reaguoti, keisti poreikius, sprendimų kryptis, aptarti pokyčius su komanda;
  • kadangi dedikuota komanda yra dedikuota tik vienam projektui, komandos nariai visiškai įsigiliną į projekto poreikius ir specifiką. Jie nesiblaško tarp skirtingų projektų. Komandos nariai žino užsakovo poreikius, viziją ir tikslą, patys užduoda klausimus, tikslinasi neaiškumus;
  • komandos dydį galima lanksčiai reguliuoti – didinti, mažinti – priklausomai nuo poreikių ir planų.

Pagrindinis dedikuotos IT komandos trūkumas – netinka trumpalaikiam projektui, kadangi surasti ir suburti specialistams reikia laiko.

Apibendrinant, dedikuota IT komanda, yra jūsų įmonės IT padalinys (jūsų gamykla), kuriam sukurti jums nereikia samdyti daug papildomo personalo ir kurti infrastruktūros, konkuruoti su kitomis IT įmonėmis dėl specialistų. Dedikuotų programuotojų modelis efektyviausiai konvertuoja jūsų investicijas į kokybišką IT sprendimą ir ypač tinka ilgiems, kompleksiškiems projektams. Jūs turite galimybę aktyviai dalyvauti savo produkto kūrime, kontroliuoti eigą, ją keisti, diskutuoti ir kartu spręsti.

Domina dedikuota programuotojų komanda?

Atsiųskite savo poreikį
Pateikti užklausą